Sąlygos ir taisyklės

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 2016 10 14

 

 

1. Bendrosios nuostatos.

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su Mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ .

2.2. Šia sutartimi mes sutariame, kad Jūs pervesite į Mūsų bankinę sąskaitą tikslią reikiamą sumą pagal suformuotą prekių krepšelį, o Mes, gavę mokėjimą nedelsdami suruošime ir išsiųsime Jums užsakytas prekes.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

 

3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. Įsigytos prekės turi atitikti visą apie jas pateiktą informaciją.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Apmokėti už prekes per tris darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.  Kitaip laikoma, kad pirkimo-pardavimo sutartis yra pažeista ir gali būti sunkiau įgyvendinama. Tokiu atveju rekomenduojame tiesiog formuoti naują užsakymą.

4.2.Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti, suprasdami, kad padėdami Mums užkirsti kelią nesusipratimams Jūs pirmiausia padedate sau.

4.3. Naudodamasis e-parduotuve, Jūs sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

 

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Tai neatleidžia Mūsų nuo esamų įsipareigojimų.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Pakeitimai negalioja atgaline data. Šių taisyklių data nurodyta viršuje. Jei manote, kad tai tikslinga- prašome išsisaugoti arba atsispausdinti šią versiją.

 

6. Mes įsipareigojame:

6.1. Pateikti tik teisingą informaciją apie prekes.

6.2. Reaguoti į Jūsų klausimus ir pastebėjimus kokioje stadijoje bebūtų užsakymas- tiek prieš pasirinkimą, tiek po apmokėjimo, siuntimo metu ar Jums gavus prekes. Mūsų tikslas- kad viskas būtų tikrai gerai.

6.3. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.4. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 48 valandas.

6.5. Naudoti Jūsų pateikiamus duomenis tik teisingam Jūsų užsakymo įvykdymui bei mūsų įmonės tvarkingai apskaitai pagal LR įstatymus.

 

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.3. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

 

8. Daiktų grąžinimas.

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Grąžinamas daiktas turėtų būti tokios pat būklės, kokios jį gavote. Visgi galima grąžinti ir pradėtą naudoti daiktą, jei tai yra gamybos problema, bet defekto nebuvo galima pastebėti anksčiau. Tas problemas paprasčiausia fiksuoti ir pateikti nuotraukomis. Garantuojame, kad problemas sprendžiame.

8.3. Geriausia, kai daiktas grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Tai nėra privaloma, bet visgi- tai padėtų Mums rasti atsakingus jei problema iškilo pakavimo ar siuntimo stadijoje.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

 

 9. Atsakomybė.

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

-----------------------------------