Privatumo politika

 
Asmeninę informaciją perkant prekes TIKRAI GERAI elektroninėje parduotuvėje privaloma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.


E-parduotuvėje pirkėjas gali registruotis ir nepateikdamas užsakymo bei naudotis registruoto vartotojo privalumais.

Atlikdamas registraciją - pirkėjas užpildo registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - elektroninė parduotuvė neatsako už padarinius ir turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą, atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.


Registruotas pirkėjas gali pareikalauti pašalinti jo duomenis iš e-parduotuvės registro.